xLab

XLab predstavlja platformu za podršku procesu edukacije i primeni naučnih saznanja iz više disciplina, pre svih u oblasti Menadžmenta uslugama (Service Managament) i Industrijskog inženjerstva (Industrial Engineering). Oblast preklapanja ovih oblasti se danas zove Inženjerstvo usluga (Service Engineering) i ima za cilj da se, na sistematičan način, upotrebom odgovarajućih metoda, tehnika i alata, bavi razvojem i dizajnom novih i unapređenjem postojećih usluga. Upotrebom novih tehnologija olašavaju se mnogi uslužni procesi i unapređuje iskustvo korisnika u raznim delatnostima, bilo da se radi o medicinskim, bankarskim, ugostiteljskim ili nekim drugim uslugama.

Snagom svog tima, nastalog u preseku delovanja Laboratorije za inženjerstvo usluga i Laboratorije za studiju rada i ergonomiju, na Departmanu za Industrijsko inženjerstvo i menadžment, Fakulteta tehničkih nauka, nastala je XLab. X kao presek dve prave koje simbolizuju jasan cilj i opredeljenje da se u preseku kreativnog i inovativnog, sa snažnim istraživačkim i razvojnim naporima, u podsticajnom ambijentu, stvaraju opipljivi rezuiltati.

WordPress Theme built by Shufflehound.