Razvoj i dizajn usluge

Da li potpuno drugačiji zakoni važe u svetu usluga u poređenju sa proizvodima? Da li uspešne nove usluge predstavljaju rezultat slučajno nastale inspirativne ideje ili se one sistematično razvijaju?

Ovakva pitanja i dileme imaju veliki značaj za one koji žele da kreiraju novu uslugu ili da kontinuirano rade na poboljšanju kvaliteta i efikasnosti postojećih usluga. Konstantan dalji azvoj ponuda usluge je i dalje jedno od osnovnih disciplina koje imaju za cilj povećanje lojalnosti potrošača i jačanje tržišne pozicije. Oblast Inženjerstvo usluga se upravo bavi time i u
velikoj je ekspanziiji širom sveta.

Proces razvoja usluge podrazumeva određene faze koje se moraju realizovati kako bi se kreirala uspešna usluga. Sa tim u vezi, ne može se govoriti o razvoju usluge a da se ne spomene dizajn usluge koji je često najkompleksniji deo procesa razvoja, a neki ga smatraju i jezgrom
inženjerstva usluga. Dizajn usluga uključuje dizajn sveukupnog iskustva stečenim uslugom, kao i dizajn procesa i strategije pružanja te usluge. Ova disciplina je uključena u životni ciklus usluga i pruža kontinualnu evoluciju jer otkriva mogućnosti, proizvodi ideje, rešava probleme i kreira rešenja koja se mogu implementirati. Dizajn usluga Dizajn usluga povezuje želje korisnika i želje organizacije i predstavlja medijator koji razume kako se kreira most između ove dve strane u okviru celokupnog konteksta.

U razvoju odnosno dizajnu usluge postoje sistematične metode koje su neophodne kako bi se nova usluga plasirala tržištu ili kako bi se postojeća usluga unapredila odnosno redizajnirala u pravcu efikasnijeg zadovoljenja potreba korisnika.

Portfolio u domenu razvoja i dizajna usluge uključuje:

  • Dizajn procesa razvoja usluga
  • Identifikaciju novih usluga i kreiranje biznis planova
  • Definisanje zahteva u pogledu novih usluga
  • Vizualizaciju i testiranje uslužnih koncepata
  • Definisanje nivoa usluga
  • Dizajn uslužnih procesa
  • Dizajn interakcije između korisnika i zaposlenih u uslužnoj organizaciji
  • Podrška u plasiranju novih usluga na tržište
WordPress Theme built by Shufflehound.