Priprema i izrada uputstava za bezbedan rad

  • Dolazak na lokaciju i snimanje radnih aktivnosti ili uređaja i izrada i priprema uputstava za bezbedan rad u cilju ispunjavanja zakonskih obaveza
  • Organizovanje radionica za Lica za bezbednost i zdravlje na radu u cilju osposobljavanja za samostalnu izradu uputstava za bezbedan rad
  • Organizovanje radionica za Linijske rukovodioce cilju osposobljavanja za samostalnu izradu uputstava za bezbedan rad
WordPress Theme built by Shufflehound.