Menadžment događaja

Upravljanje (menadžment) događaja je proces na osnovu kog se događaj planira, priprema i realizuje. Forma upravljanja događajem obuhvata: procenu, definisanje, akviziciju, raspodelu, usmeravanje i kontrolu. Pod navedenim se podvode: analiza vremena, finansije, kadrovi, usluga i proizvoda kako bi se događaj sproveo u skladu sa željenim ciljevima.

Organizacija događaja predstavlja izuzetno važan segment komunikacije s ciljnim grupama vaše organizacije. Kao partner sa velikim iskustvom, svojom podrškom ćemo vam olakšati proces upravljanja svim segmentima uspešnog događaja ka ispunjenju poslovnog cilja. U zavisnosti od povoda i vaših potreba, pomoći ćemo u strateškom razvoju koncepta, koordinaciji svih saradnika, implementaciji i organizaciji.

WordPress Theme built by Shufflehound.