Blueprint

Eksplozijom digitalnih proizvoda i sve većim mogućnostima i načinima na koje korisnik može da dođe u dodir sa uslugom, uslužna iskustva postaju kompleksnija i izazovnija za upravljanje. Zato se vremenom pojavila potreba za alatom koji će na jednostavan način omogućiti predstavljanje aktivnosti, odnosa i međuzavisnosti u uslužnom procesu na objektivan i precizan način, koji je motodološki struktuiran ali i dovoljno fleksibilan. Jedan od najpopularnijih i najznačajnijih alata za projektovanje i unapređenje usluga
jeste upravo blueprint, jer uzima u obzir i spaja različite perspektive kroz vizualizaciju čitavog procesa usluge.

U poređenju sa drugim procesno orijentisanim tehnikama i alatima za razvoj i unapređenje, osnovna prednost ovog alata jeste fokusiranost na korisnika što omogućava kompanijama da vizualizuju proces pružanja usluge, da identifikuju tačke kontakta sa korisnicima, da identifikuju fizičke elemente koji su neophodni u procesu pružanja usluge i osnovne procese za podršku celoj organizaciji koji omogućavaju pružanje usluge i da dobiju detaljan opis procesa pružanja usluge u pogledu opreme, kvaliteta i troškova.

Najveća korist blueprint-a jeste što se on može posmatrati kao protip usluge koji omogućava da se u ranoj fazi uoče problemi kod delova iskustva ili tokova kako bi se na vreme sprovela prilagođavanja i podešavanja usluge.

WordPress Theme built by Shufflehound.